# ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέο πλήγμα για τους καταθέτες ένα βήμα πριν από τα αρνητικά επιτόκια
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο πλήγμα για τους καταθέτες ένα βήμα πριν από τα αρνητικά επιτόκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το επιτόκιο για καταθέσεις με διάρκεια έως ένα έτος (το οποίο περίπου αντιστοιχεί στο επιτόκιο ταμιευτηρίου) μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,06% και διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στο 0,39%.