# ΤΡΟΦΙΜΑ

«Ιχνηλασιμότητα στα Τρόφιμα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ιχνηλασιμότητα στα Τρόφιμα»

Να σημειωθεί ότι το θέμα της ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα θα αποτελέσει και αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου στο «Εγχειρίδιο Εξαγωγών»