# ΤΡΟΦΙΜΑ

Ασφάλεια τροφίμων στην Πολωνία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ασφάλεια τροφίμων στην Πολωνία

Οι τσεχικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της πολωνικής υπηρεσίας φυτοϋγειονομικών ελέγχων