# ΣΙΤΑΡΙ

Λίπανση σιτηρών
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Λίπανση σιτηρών

Η γνώση σχετικά με την λίπανση των χειμερινών σιτηρών και των κατάλληλων λιπασμάτων είναι πολύ σημαντική.