# ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. Χαρακόπουλος:για τις αγροτικές οργανώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Χαρακόπουλος:για τις αγροτικές οργανώσεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις αγροτικές οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων που έλαβαν μέσω ΕΛΓΑ