# ΧΙΛΗ

Στον εθνικό σχεδιασμό 43 περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Χιλή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στον εθνικό σχεδιασμό 43 περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Χιλή

Ο αμπελώνας της Χιλής παραμένει πιστός στην πορεία του, που χάραξε το 2011, μέχρι το 2020 η Χιλή θα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πιστοποιημένων αειφόρων (βιώσιμων) κρασιών του Νέου Κόσμου.