# ΧΡΕΗ

Αιτήσεις των φορολογουμένων για να υπαχθούν στην ρύθμιση χρεών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτήσεις των φορολογουμένων για να υπαχθούν στην ρύθμιση χρεών

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στις νέες ρυθμίσεις του ν.4152/2013 για τις καθυστερούμενες οφειλές, το υπουργείο Οικονομικών έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.