# ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

«Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια»

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι ερευνητικοί οργανισμοί, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) .
118 εκ. € για την ενίσχυση του κλάδου της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

118 εκ. € για την ενίσχυση του κλάδου της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών

Ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και γαστρονομικό πόλο έλξης για πλήθος τουριστών ανά τον κόσμο.
Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  υδατοκαλλιέργειας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοκαλλιέργειας

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής
ΑΛΙΕΙΑΣ

Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής

Το οποίο καταβάλλουν οι μισθωτές αναλόγως του είδους καλλιέργειας και της περιόδου μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτού και κάθε σχετικό θέμα, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014. 7