# ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Ανάστατοι είναι  οι ιδιοκτήτες  υδρογεωτρήσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανάστατοι είναι οι ιδιοκτήτες υδρογεωτρήσεων

Και τούτο διότι δεν διευκρινίζεται τι γίνεται με τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ αυτού, κάτι που δεν πρόβλεψε ο νομοθέτης και που πρέπει να διευκρινιστεί το ταχύτερο.