# ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων:  Ξεναγηθείτε ψηφιακά στις  βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού  άγριας ζωής της  λίμνης Κάρλα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων: Ξεναγηθείτε ψηφιακά στις βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού άγριας ζωής της λίμνης Κάρλα

Αφιερώθηκε στην καταγραφή και παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής τη δεκαετία του 1990 και διακρίθηκε για την αγάπη, το έργο και την προσφορά της.
Γ. Δημαράς: για την προστασία υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Νότιας Βαλκανικής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γ. Δημαράς: για την προστασία υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Νότιας Βαλκανικής

Το σύστημα WetMainAreas επιτρέπει την καταγραφή και διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Βαλκανικής Μεσογείου με συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των υγροτόπων.