# ΥΠΕΚΑ

«Προστασία Δασών από Πυρκαγιές και Πρωτογενής Τομέας»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Προστασία Δασών από Πυρκαγιές και Πρωτογενής Τομέας»

Αναλύθηκε ο ρόλος του αγροτικού πληθυσμού γενικά αλλά και ειδικών κατηγοριών αυτού, τόσο ως πιθανής αιτίας πυρκαγιών όσο και κυρίως ως παράγοντα με σημαντική συμβολή στην προστασία των δασών.
Υπερβάσεις ορίου όζοντος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπερβάσεις ορίου όζοντος

Σύμφωνα με μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας παρατηρήθηκε σήμερα υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές του όζοντος.