# ΖΗΜΙΑ

Μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες σιτηρών και οσπρίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες σιτηρών και οσπρίων

Οι ζημιές οφείλονται στην υποβάθμιση της ποιότητας λόγω ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών και εκ νέου βλάστησης ανεπιθύμητων ζιζανίων καθώς και στην δραστική μείωση των αποδόσεων λόγω μείωσης του ειδικού βάρους.