# ΖΩΑ

Έγκριση πίστωσης ύψους 1.300.000 ευρώ για την επιχορήγηση των Δήμων για τα αδέσποτα ζώα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έγκριση πίστωσης ύψους 1.300.000 ευρώ για την επιχορήγηση των Δήμων για τα αδέσποτα ζώα

Η εφαρμογή του προγράμματος αποσκοπεί στη μείωση και τον έλεγχο του πληθυσμού τους, την προστασία της υγείας του ανθρώπου από ζωοανθρωπονόσους και άλλους βιολογικούς κινδύνους.
« Μετακινήσεις ζώων »
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

« Μετακινήσεις ζώων »

Το απαιτούμενο Έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε κάθε μετακίνηση – μεταβίβαση ζώων ακόμα και εντός κάθε νησιού.