# ΖΩΑ

Ένταξη 43  επιτυχόντων στη Δράση 3.1: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένταξη 43 επιτυχόντων στη Δράση 3.1: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης καθορίζεται το 2013, ενώ το συνολικό ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχων των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, για την πρώτη διετία ανέρχεται 724.648 €
Αντίθετη στην εξαγωγή ζώντων ζώων στο εξωτερικό η ΕΔΟΚ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντίθετη στην εξαγωγή ζώντων ζώων στο εξωτερικό η ΕΔΟΚ

«Η πώληση ζώντων ζώων σε παραγωγική ηλικία είναι καταστροφική ενέργεια, που ίσως να ικανοποιεί πρόσκαιρα τις οικονομικές ανάγκες των κτηνοτρόφων θα οδηγήσει όμως σύντομα σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα».
Προτάσεις της ΕΕ για την κλωνοποίηση των ζώων και τα νέα τρόφιμα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προτάσεις της ΕΕ για την κλωνοποίηση των ζώων και τα νέα τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τρία σχέδια νομοθετικών πράξεων σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων και τα νέα τρόφιμα, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου στον συγκεκριμένο τομέα.