# ΑΓΓΟΥΡΙΑ

Ασθένειες τα αγγούρια
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες τα αγγούρια

Εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις.