# ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

«Χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικής ανάπτυξης και ο ρόλος των αγροδιατροφικών προϊόντων στην τοπική οικονομία»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικής ανάπτυξης και ο ρόλος των αγροδιατροφικών προϊόντων στην τοπική οικονομία»

Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων, μέσω του οποίου οι παραγωγοί μπορούν να δανειστούν από 3.000 έως 20.000 ευρώ, χωρίς καμία εγγύηση, καθώς το Υπουργείο είναι ο εγγυητής για αυτά τα μικρά δάνεια.
«Χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικής ανάπτυξης και ο ρόλος των αγροδιατροφικών προϊόντων»
ΑΤΖΕΝΤΑ

«Χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικής ανάπτυξης και ο ρόλος των αγροδιατροφικών προϊόντων»

Έντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης του πρωτογενούς τομέα σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας, έχοντας ως επίκεντρο το νέο γεωργό αλλά και τον επαγγελματία αγρότη.
«Χρηματοδοτικά Εργαλεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Ρόλος των Αγροδιατροφικών Προϊόντων»
ΑΤΖΕΝΤΑ

«Χρηματοδοτικά Εργαλεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Ρόλος των Αγροδιατροφικών Προϊόντων»

Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου υλοποιούνται επενδύσεις, ενθαρρύνονται όλο και περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν με τη γεωργία.