# ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Πρόληψη αγροτικών πυρκαϊών έτους 2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόληψη αγροτικών πυρκαϊών έτους 2022

Η καύση των καλαμιών είναι μια από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών, οι οποίες έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην οικονομία και στη ζωή μας.