# ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές: δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου

Η Επιτροπή δρομολογεί το αγροτικό σύμφωνο, μια πρωτοβουλία η οποία είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο του μακρόπνοου οράματος της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021.