# ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Θετική γνωμοδότηση για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και το Αλιευτικό Καταφύγιο Μεσολογγίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θετική γνωμοδότηση για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και το Αλιευτικό Καταφύγιο Μεσολογγίου

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι να βελτιώσει περαιτέρω τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και να συμβάλει στην επίτευξη τριών γενικών στόχων .