# ΑΛΣΗ

Παρατείνεται η απαγόρευση δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στις δασικές περιοχές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρατείνεται η απαγόρευση δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στις δασικές περιοχές

Για μια εβδομάδα παρατείνεται η απαγόρευση των μετακινήσεων σε δάση και άλση, όπως και κάθε δραστηριότητας ή εργασίας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως π.χ. οξυγονοκόλληση ή καύση εύφλεκτης ύλης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.