# ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα

Στόχος του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου συσκευασίας τροφίμων που θα προσφέρει ευκολία στους καταναλωτές κατά τη μεταφορά τροφίμων «σε πακέτο» (delivery, takeawaymenus) και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αειφορίας στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας».
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Πώς διάφοροι τομείς μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Πώς διάφοροι τομείς μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων  μέσω συντονισμένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων καθώς και ο σπουδαίος ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.