# ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στην αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στην αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

Επιδόσεις πάνω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κατέγραψε και το 2021 το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ), υπερκαλύπτοντας και τους εθνικούς στόχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες.