# ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί που δεν θα έχουν προβεί για τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις  στις προαναφερόμενες ενέργειες δεν θα καταστεί δυνατή η χορήγηση της προκαταβολής για τις εν λόγω ζωικές κατηγορίες.