# ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Γούναρης: Η σωστή διαχείριση απορριμμάτων θα έρθει μέσα από τη αποτελεσματική συνεργασία των φορέων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γούναρης: Η σωστή διαχείριση απορριμμάτων θα έρθει μέσα από τη αποτελεσματική συνεργασία των φορέων

Ειδικότερα, ο κ. Βασίλειος Γούναρης, συγκρίνοντας τις επιδόσεις της Ελλάδας και της Γερμανίας στην ανακύκλωση απορριμμάτων, τόνισε ότι η Γερμανία διαθέτει σαφή υπεροχή, διότι εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες ήδη από το 1987.