# ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κινδυνεύει η σοδειά χιλιάδων στρεμμάτων από την αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να επισκευάσει αρδευτικά δίκτυα
ΒΟΥΛΗ

Κινδυνεύει η σοδειά χιλιάδων στρεμμάτων από την αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να επισκευάσει αρδευτικά δίκτυα

Ζητείται η άμεση εξεύρεση λύσεων για την αποκατάσταση των βλαβών στα κατεστραμμένα αρδευτικά δίκτυα αλλά και των κλοπών των μετασχηματιστών σε καλώδια της ΔΕΗ.