# ΑΡΟΣΙΣ

άροσις: Δωρεά στο Νοσοκομείο Καστοριάς - Θα τα καταφέρουμε μαζί!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

άροσις: Δωρεά στο Νοσοκομείο Καστοριάς - Θα τα καταφέρουμε μαζί!

Η άροσις εμπνέεται από ιδιαίτερους τόπους. Συνεργάζεται ηθικά με τους επιλεγμένους Έλληνες αγρότες, χτίζει σχέσεις ζωής με τις τοπικές κοινωνίες, τους πελάτες και τους καταναλωτές της.