# ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας  των αγροτών για το ασφαλιστικό έτος 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας των αγροτών για το ασφαλιστικό έτος 2022

Από την 1η Ιουνίου 2022 οι μη μισθωτοί που θα διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά.