# ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 από τους αγρότες για δύο επιπλέον μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.