# ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Θρακικά Εκκοκκιστήρια: H υπεραξία επιστρέφει στον βαμβακοπαραγωγό
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Θρακικά Εκκοκκιστήρια: H υπεραξία επιστρέφει στον βαμβακοπαραγωγό

Το μέγα ζητούμενο για τον Έλληνα αγρότη είναι να εξασφαλίσει τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος του.η εταιρεία  τα τελευταία χρόνια κάνει μεγάλη προσπάθεια για την παραγωγή ενός βαμβακιού που θα έχει υψηλότερη αξία από το κοινό επειδή θα είναι ποιοτικά καλύτερο ή πιστοποιημένο, η δε υπεραξία του θα επιστρέφει στον παραγωγό, ο οποίος θα έχει έτσι ένα καλύτερο εισόδημα