# ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αυξημένες κατά 50% οι εκτάσεις βιολογικής γεωργίας στην Ε.Ε. σε μια δεκαετία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυξημένες κατά 50% οι εκτάσεις βιολογικής γεωργίας στην Ε.Ε. σε μια δεκαετία

Οι τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη έκταση βιολογικής γεωργίας στην Ε.Ε. είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 52% του συνόλου το 2021 και το 59% το 2020.
Σύσκεψη του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα με διευθυντές ΔΑΟΚ –  θεσμοθετεί βραβεία για την βιολογική παραγωγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα με διευθυντές ΔΑΟΚ – θεσμοθετεί βραβεία για την βιολογική παραγωγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα βραβεία αυτά είναι μη χρηματικά και τα προϊόντα που θα βραβευτούν θα τύχουν ιδιαίτερης δημόσιας προβολής και αναγνώρισης.