# ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
Αποτελέσματα Βιολογικής Γεωργίας
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αποτελέσματα Βιολογικής Γεωργίας

Οι δικαιούχοι  οφείλουν καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να έχουν σε ισχύ σύμβαση πιστοποίησης με αναγνωρισμένο φορέα και να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού όπως ισχύει σύμφωνα με την εθνική  και κοινοτική νομοθεσία.
Προβλήματα με τον στόχο αύξησης της βιολογικής καλλιέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβλήματα με τον στόχο αύξησης της βιολογικής καλλιέργειας

Ο στόχος για παραγωγή βιολογικών προϊόντων στο 25% των ευρωπαϊκών γεωργικών εκτάσεων, δηλαδή με μείωση ζιζανιοκτόνων φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών και ενίσχυση πρωτότυπων πρακτικών, πχ της υδατοκαλλιέργειας, μοιάζει πρακτικά ανέφικτος.
Έλεγχοι συμβάσεων με συμβούλους στο πλαίσιο του Μέτρου 11 "Βιολογικές καλλιέργειες"
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έλεγχοι συμβάσεων με συμβούλους στο πλαίσιο του Μέτρου 11 "Βιολογικές καλλιέργειες"

Οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι και την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.