# ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σύσκεψη του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα με διευθυντές ΔΑΟΚ –  θεσμοθετεί βραβεία για την βιολογική παραγωγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα με διευθυντές ΔΑΟΚ – θεσμοθετεί βραβεία για την βιολογική παραγωγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα βραβεία αυτά είναι μη χρηματικά και τα προϊόντα που θα βραβευτούν θα τύχουν ιδιαίτερης δημόσιας προβολής και αναγνώρισης.
«Βιολογική Γεωργία»: Χρήσιμες ερωτήσεις κι απαντήσεις για τις αιτήσεις στήριξης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Βιολογική Γεωργία»: Χρήσιμες ερωτήσεις κι απαντήσεις για τις αιτήσεις στήριξης

Έως τις 31 Μαρτίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 490 εκατ. ευρώ.
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.