# ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αποτελέσματα Βιολογικής Γεωργίας
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αποτελέσματα Βιολογικής Γεωργίας

Οι δικαιούχοι  οφείλουν καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να έχουν σε ισχύ σύμβαση πιστοποίησης με αναγνωρισμένο φορέα και να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού όπως ισχύει σύμφωνα με την εθνική  και κοινοτική νομοθεσία.
Προβλήματα με τον στόχο αύξησης της βιολογικής καλλιέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβλήματα με τον στόχο αύξησης της βιολογικής καλλιέργειας

Ο στόχος για παραγωγή βιολογικών προϊόντων στο 25% των ευρωπαϊκών γεωργικών εκτάσεων, δηλαδή με μείωση ζιζανιοκτόνων φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών και ενίσχυση πρωτότυπων πρακτικών, πχ της υδατοκαλλιέργειας, μοιάζει πρακτικά ανέφικτος.
Έλεγχοι συμβάσεων με συμβούλους στο πλαίσιο του Μέτρου 11 "Βιολογικές καλλιέργειες"
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έλεγχοι συμβάσεων με συμβούλους στο πλαίσιο του Μέτρου 11 "Βιολογικές καλλιέργειες"

Οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι και την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε  σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  με ορίζοντα το 2030
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2030

"Με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιολογική γεωργία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την ΕΕ », δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βιολογική Γεωργία: Παρόν & Μέλλον
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Βιολογική Γεωργία: Παρόν & Μέλλον

Ο όρος Οργανική Καλλιέργεια (Organic Agriculture ή Organic Farming) χρησιμοποιείται παγκοσμίως και μάλιστα εν ονόματι της Ομοσπονδίας όλων των μορφών βιολογικής παραγωγής, γνωστής ως International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).