# ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αλεξανδρούπολη: Τέσσερα εγκεκριμένα έργα υποδομών της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αλεξανδρούπολη: Τέσσερα εγκεκριμένα έργα υποδομών της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Δήμαρχος παρέθεσε πίνακα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, τους προϋπολογισμούς και τις ημερομηνίες συμβάσεων με τους αναδόχους ανά έργο, τις προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης καθώς και τις απορροφήσεις μέχρι την 31/8/2020.