# ΒΟΝΙΤΣΑ

Επίσκεψη Μ. Γούδα στη Βόνιτσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίσκεψη Μ. Γούδα στη Βόνιτσα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα για τα νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και ζητήματα που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο στη Βόνιτσα.