# ΒΟΡΙΔΗΣ

Δίκτυο Οινοποιών για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δίκτυο Οινοποιών για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής

Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο ζητεί να μάθει τα κριτήρια με τα οποία κάποιες ποικιλίες επιδοτούνται με πολλαπλάσια ποσά και κάποιες άλλες π.χ. το Λιάτικο της Κρήτης είναι εμφανώς «ριγμένες».