# ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Συνάντηση εκπροσώπων του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση εκπροσώπων του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Συζητήθηκε το θέμα των βοσκοτόπων και κατατέθηκαν προτάσεις με στόχο την ορθολογική διαχείριση και προστασία αυτών και στα οφέλη που θα προκύψουν στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων.