# ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Οι εγγενείς μέλισσες της Βραζιλίας είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, αλλά σκοτώνονται από αυτήν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι εγγενείς μέλισσες της Βραζιλίας είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, αλλά σκοτώνονται από αυτήν

Η σημασία των μελισσών της Βραζιλίας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, καθώς οι γεωργικές καλλιέργειες υψηλής οικονομικής αξίας εξαρτώνται από τη γονιμοποίηση αυτών των εντόμων.