# ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

«Κόντρα» στη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες το 75% των πωλούμενων προϊόντων στο διαδίκτυο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Κόντρα» στη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες το 75% των πωλούμενων προϊόντων στο διαδίκτυο

Την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες αποδείχτηκε πως παραβιάζει το 75% των πωλούμενων στο Διαδίκτυο προϊόντων διάφορων ειδών, που ήλεγξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων.