# ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΣΦΑ και Χρηματιστήριο Ενέργειας: Pre Go-Live event για την Πλατφόρμα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΣΦΑ και Χρηματιστήριο Ενέργειας: Pre Go-Live event για την Πλατφόρμα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου

Η δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών φυσικού αερίου, καθώς και η spot ελληνική αγορά φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο του PreGo-Liveeventπου διοργανώθηκε από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ &EnExClear) και τον ΔΕΣΦΑ την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022.