# ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Τι να προσέξουν οι ελαιοπαραγωγοί κατά τη συγκομιδή και την παραγωγή ελαιολάδου “Καλαμάτα-ΠΟΠ”
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Τι να προσέξουν οι ελαιοπαραγωγοί κατά τη συγκομιδή και την παραγωγή ελαιολάδου “Καλαμάτα-ΠΟΠ”

Οι εγκαταστάσεις και οι πρακτικές που εφαρμόζονται από το προσωπικό στο ελαιουργείο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου
 Οδηγίες ασφαλούς χρήσης ζιζανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης ζιζανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι

Η χρήση των ζιζανιοκτόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλες τις καλλιέργειες και κυρίως την περίοδο που διανύουμε για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπέλια και σε άλλες εκτάσεις.