# ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Ολοκλήρωση δεντροφύτευσης καρυδιών σε κοινόχρηστους χώρους στις Κοινότητες του Δήμου Λοκρών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ολοκλήρωση δεντροφύτευσης καρυδιών σε κοινόχρηστους χώρους στις Κοινότητες του Δήμου Λοκρών

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης και προσαρμογής των τοπικών κοινωνιών στην αντιμετώπιση των αυξανόμενης έντασης και συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων.
Δεντροφύτευση καρυδιών σε κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Τραγάνας του Δήμου Λοκρών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δεντροφύτευση καρυδιών σε κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Τραγάνας του Δήμου Λοκρών

Για την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφύλαξη και αύξηση του πρασίνου, την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον πράσινο μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών.