# ΕΙΣΦΟΡΑ

Eξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι μακροχρόνια άνεργοι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Eξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι μακροχρόνια άνεργοι

Το υπουργείο Οικονομικών παρέσχε νέες διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος 2014 και τις κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από αυτή.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 από τους αγρότες για δύο επιπλέον μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ.