# ΕΚΤΑΣΗ

‘’Χάνονται οι επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγρότες λόγω λανθασμένου χαρακτηρισμού των αγροτεμαχίων τους ως δασικές εκτάσεις’’
ΒΟΥΛΗ

‘’Χάνονται οι επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγρότες λόγω λανθασμένου χαρακτηρισμού των αγροτεμαχίων τους ως δασικές εκτάσεις’’

Ένα από τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται είναι ότι οι αγρότες που δικαιούνται επιδότησης, χάνουν το δικαίωμα αυτό, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι.