# ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάσθηκαν οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της πράσινης μετάβασης.