# ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προτάσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας εγκατάστασης επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας εγκατάστασης επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα

Βασικό παράγοντα προσέλκυσης επιχειρήσεων σε ένα επιχειρηματικό πάρκο αποτελούν οι υποδομές, από τις οποίες επωφελούνται οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις.