# ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επίδομα παιδιού - Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίδομα παιδιού - Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα

Διευκρινίζουμε ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση Α21 για το έτος 2022 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν οριστικοποίησαν την υποβολή της.
Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα Α21

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.