# ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6

Πληρώθηκαν οι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρώθηκαν οι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 70,4 εκατ. ευρώ σε 7.619 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6, σε 587 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και σε 19.419 ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.