# ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παρατείνεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παρατείνεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού

Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση 15% ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022 και με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων των αποφάσεων.
Τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροποποίηση των όρων επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και της Επιδότησης Παγίων Δαπανών.