# ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας: Για την νομοθεσία που αφορά τους εργάτες γης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας: Για την νομοθεσία που αφορά τους εργάτες γης

Με την κατάργηση όμως του ισχύοντος άρθρου 13Α για τους παράτυπα διαμένοντες στην χώρα μας, δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στην νομοθεσία  με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.