# ΕΣΕΚ

Αξιολόγηση ΕΣΕΚ από ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αξιολόγηση ΕΣΕΚ από ΕΕ

Καλά αναπτυγμένη στρατηγική διαθέτει το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο των Σχεδίων των 28 κρατών-μελών.