# ΕΘΕΑΣ

Αντίθετοι ΕΘΕΑΣ και INCOFRUIT – HELLAS στη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στο σχέδιο για τις συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντίθετοι ΕΘΕΑΣ και INCOFRUIT – HELLAS στη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στο σχέδιο για τις συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών

Ξεκινά σήμερα στο ΕΚ η συζήτηση της έκθεσης του σχεδίου κανονισμού για τη μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων